Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 認識僑光
      1-1 . 學校特色
      1-2 . 校史沿革
      1-3 . 僑光Logo
      1-4 . 教職員工生現況
      1-5 . 校園配置圖
      1-6 . 交通位置
2 . 教學單位
      2-1 . 商學與管理學院
            2-1-1 . 財務金融系(含研究所)
            2-1-2 . 企業管理系(含研究所)
            2-1-3 . 行銷與流通管理系
            2-1-4 . 財經法律系
            2-1-5 . 國際貿易系(含研究所)
            2-1-6 . 金融教育中心
      2-2 . 觀光與餐旅學院
            2-2-1 . 餐飲管理系
            2-2-2 . 觀光與休閒事業管理系
            2-2-3 . 旅館與會展管理系
            2-2-4 . 應用英語系
            2-2-5 . 語言中心
      2-3 . 設計與資訊學院
            2-3-1 . 多媒體與遊戲設計系
            2-3-2 . 生活創意設計系
            2-3-3 . 電腦輔助工業設計系
            2-3-4 . 資訊科技系
      2-4 . 通識教育中心
3 . 行政單位
      3-1 . 校長室
      3-2 . 副校長室
      3-3 . 秘書室
      3-4 . 教務處
            3-4-1 . 招生組
            3-4-2 . 教學發展中心
            3-4-3 . 進修綜合業務組
            3-4-4 . 註冊課務組
      3-5 . 學生事務處
            3-5-1 . 服務學習組
            3-5-2 . 衛生保健組
            3-5-3 . 課外活動指導組
            3-5-4 . 諮商輔導中心
            3-5-5 . 生活輔導組
            3-5-6 . 軍訓室
            3-5-7 . 陸生輔導組
      3-6 . 總務處
            3-6-1 . 事務組
            3-6-2 . 文書組
            3-6-3 . 出納組
            3-6-4 . 保管組
      3-7 . 研究發展處
            3-7-1 . 學術發展組
            3-7-2 . 推廣教育中心
      3-8 . 圖書館
            3-8-1 . 諮詢服務組
            3-8-2 . 採錄編目組
      3-9 . 人事室
      3-10 . 會計室
      3-11 . 體育室
      3-12 . 資訊中心
      3-13 . 環境安全衛生中心
      3-14 . 產學合作處
            3-14-1 . 實習就業職涯發展組
      3-15 . 國際與兩岸事務處
      3-16 . 三創設計中心
4 . 招生資訊
5 . 陸生專區
6 . 僑光電子校刊
7 . 教育部畢業生流向調查
8 . 行事曆